Muhakeme Yeteneği

Dikkat güçlendirme egzersizleri ile öğrencinin analiz, sentez ve yorumlama yeteneğini arttırır.