Akıl ve Zeka Oyunları

En iyi öğrenme ve geliştirme şekli oyundur. 6 ve 6 yaş üstü çocuklarda, gençlerde ve yetişkinlerde  rasyonel ve stratejik düşünmeyi, problemlere çözümler bulmayı sağlayan, çoklu zeka kuramına göre IQ yu geliştiren Akıl ve Zeka oyunlarıdır.

Bahar Gül Zengin olarak özellikle çocukların ve gençlerin zeka gelişimini sağlamak, sayısal ve sözel zekalarının gelişiminde katkıda bulunmak, kalıcı ve etkili öğrenmeyi gerçekleştirmerinde yardımcı olmak için bu hizmeti sunmaktayız.